Maandelijks archief: augustus 2015

Positief denken

Positieve en negatieve instellingen en gedachten heeft ieder mens, elke dag en beïnvloeden op meerdere manieren ons leven. Ze zijn van grote invloed op het bereiken van je doelen, zowel in het zaken doen en in je privé leven. Ik denk dat geluk en succesvolle zaken voortkomen uit een positieve gedachte en niet uit een negatieve gedachte. Succes in het zakendoen, een goede gezondheid en een goede privé relatie zijn het resultaat van positieve gedachtes. Zonder positieve gedachte zal je deze doelstellingen nimmer bereiken.

Negatieve gedachtes kunnen een blokkade zijn van het geluk en succes en geven enkel aan wat niet kan en niet wat wel kan. Negatieve gedachtes hebben in praktijk een enorme impact op je gemoedstoestand, je zakelijke ontwikkelingen, je privé relatie en op je gezondheid. Volgens mij creëer je niet alleen een negatief zelfbeeld maar ook onbewust een negatief beeld van mensen in je directe omgeving. Door dit negativisme beïnvloed je je toekomstperspectief. Je gedachte kun je zien als een soort filter die de werkelijkheid evalueert, ben je negatief dan wordt je gedachte ook negatief dus ook het vooruitzicht wordt negatief en het positieve wordt onzichtbaar. Kortom, je ontneemt jezelf iedere vorm van toekomst perspectief en ook het verleden krijgt hierdoor een negatieve nasmaak, kortom niets is of was goed!

Veel mensen denken met een negatieve gedachte een lopend probleem op te lossen maar creëren juist hierdoor het tegenovergestelde. Mensen vertonen hierdoor vluchtgedrag en stellen zaken uit omdat ze gedreven worden door angst. Angst is zoals iedereen weet de slechtste raadgever. Met positieve gedachtes en het tegemoet treden van de angst worden problemen opgelost en komt er weer een positief toekomst perspectief.

Zelfreflectie op een negatieve manier wordt vaak uitgelegd als zijnde realistisch en op een positieve manier vaak als een afwijking. Blijven hangen in het verleden wordt vaak ook als negatief uiteengezet maar relativeren kan ook gebruikt worden om een positief toekomst perspectief vorm te geven, men kan immers ook geleerd hebben van fouten of negatieve zaken uit het verleden en kunnen daardoor een positieve wending geven hieraan waardoor er weer positief perspectief ontstaat. Je kunt je positieve gedachtes zelf creëren maar dit zal je stap voor stap moeten doen en hierbij niet verwachten dat dit van de ene op de andere dag is omgezet. Stap voor stap zal je dit moeten opbouwen en dit vergt veel oefening. Eén keer trainen maakt je immers ook geen topsporter!

Zonder het zelf te weten hebben mensen vaak al jaren gestopt in negatieve gedachtes en hierdoor zien ze alleen maar beperkingen en nadelen. Stel je voor dat je hetzelfde doet met positieve gedachtes en wat voor gevolgen dit zal hebben! Het gevolg hiervan zal zijn dat men weer een positief zelfbeeld krijgt, relaties zullen weer versoepelen en doelen zullen makkelijker bereikt worden. Er zijn een aantal vragen die men zich kan stellen op het moment dat de negatieve gedachtes weer de overhand dreigen te nemen.

  • Wat wil ik eigenlijk?
  • Ben ik bezig met een oplossing of maak ik het probleem groter?
  • Wat is in de huidige situatie de beste oplossing?
  • Wat kan ik doen om dit te realiseren?
  • Wat is de 1ste stap die ik maak?
  • Wie zou mij daarbij kunnen helpen?
  • En wat voor gevoel zou dit bij mij losmaken als ik dit voor elkaar krijg?

Allemaal vragen die je jezelf kunt stellen op zo een moment en van toegevoegde waarde kunnen zijn. Mijn advies? Mensen moeten zich voor 80% bezig houden met mogelijke oplossingen en maar 20% besteden aan het probleem zelf. Hierdoor keren de wonderen terug van weggeweest.

Zelfkennis, één van de sleutels tot succes?

Dit eerste artikel in mijn blog gaat gelijk over een zwaarder onderwerp, zelfkennis. Een confronterend onderwerp voor veel mensen, want zelfkennis zeggen we allemaal te hebben, maar is dit in feite ook het geval? Zelfkennis is een belangrijk deel van een mens zijn functioneren terwijl er niet veel aandacht aan wordt besteed. Mijn stelling is dat zelfkennis een bewustwording is van de eigen ik. Emotioneel, gevoelens en gedachtes. Dit alles om te zien wie je bent en waarom je op deze wereld bent. Deze zelfkennis over wat je denkt en wat je voelt en je reactie richting anderen is bepalend en tekenend voor je eigen identiteit. Ik ben van mening dat het belangrijk is voor iemand om te weten welke specifieke competenties hij of zij heeft. Nog belangrijker is het om te weten welke niet, zo kan men ook zijn eigen valkuilen omzeilen. Deze zelfkennis is wijsheid die de eigen geconditioneerdheid doorziet waardoor de realiteit visueel wordt en er onderscheid gemaakt kan worden tussen wat echt en niet echt is.

In de praktijk zijn er volgens mij weinig mensen die zelf weten hoe de ander tegen hun persoon aankijkt omdat ze enkel bezig zijn met hun eigen ego en gedachtes. De vraagstelling van ‘hoe kijkt iemand anders tegen mij aan’ zou veel mensen helpen aangezien dit vaak sterk afwijkt van hun eigen zelfbeeld. Ik weet dat veel mensen hier ook bij geholpen zouden zijn omdat ook zij het fijn zouden vinden als de omgeving hen zou beoordelen zoals zij dat ook graag zelf zouden willen zien.

Ik denk dat wij de afgelopen eeuw vele ontwikkelingen hebben doorgemaakt, we hebben veel kennis opgedaan en dit heeft gigantische veranderingen teweeg gebracht. In de gezondheidzorg, de virtuele wereld, de TV, radio en ga zo maar door met de grote veranderingen. Echter in psychologisch opzicht heeft al deze kennis blijkbaar weinig progressie gebracht. Ik denk dat het tegendeel is gecreëerd, nl. angst, jaloezie, afgunst, stress, etc.

De kennis die wij opdoen komt van buitenaf en eigenlijk zou die ook vanuit ons zelf uit moeten kunnen komen, dit door onze zelfkennis. Ook zou het eigenlijk een groter onderdeel op scholen moeten zijn van onze studie. Het is erg belangrijk om ons leven aangenamer te maken en om jaloezie, wrok, angsten en depressies beter te begrijpen. Zelfkennis maakt het ook mogelijk bewuster keuzes te maken op zakelijke en privé vlak. Het maakt het immers ook mogelijk om die dingen te kunnen doen waar je plezier aan beleeft en waar je goed in bent en de dingen te laten waar je niet goed in bent en waar je geen plezier aan beleefd. Om hier achter te komen moet je vragen stellen zoals: wie ben ik? Wat wil ik? Waar ben ik goed in? En wat moet ik laten? Dit om het maximale uit jezelf te halen en om zo ook valkuilen te ontlopen. Als je weet wat je wel en/of niet kunt kun je ook complementair zijn aan een ander met andere specifieke competenties waardoor je samen sterker wordt en voor het echte succes kan gaan. Middels zelfreflectie zou je veranderingen kunnen aanbrengen die je ook voor de buitenwacht een prettiger persoon maken. Mensen gaan uit van bepaalde kwaliteiten van zichzelf in de praktijk, die zij niet beheersen en waardoor zij ook geen respect hebben voor andermans competenties met alle kwalijke gevolgen van dien.

Kortom, met zelfreflectie ontwikkel je een sterkere persoonlijkheid waardoor je meer succes kan bereiken, zakelijk en privé.